จองบ้านพัก ตะนาวศรีเทรล สวนผึ้ง TANAOSRI TRAIL 2017 (2560) & ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

 

 

       ชื่อผู้จอง

            บ้านพัก

   วันเข้าพัก

15-17/12/17

จำนวน

      โอน

1.  คุณ แป๊ดฯ

 

 

           ลันดาโกลด์    

               " 

         

    

 

 2. 

             บ้านสุขสำราญ

          "     

 

 

 

          บ้านเข็มแสด

 

 

          "             

        

คุณ เกตุๆ    

              บ้านแคทลียา

 

         :     

 5

          บ้านช้างศรีสยาม

 

 

 

 

 

       :         

  

     บ้านฟาแลนนอปซีส

     

  

     บ้านมิกกาซ่า

     

 8.  

            บ้านฟ้ามุ้ย

 

 

 

 

 

        "  
  

 

 

             

                                                          บ้านโซล B C

        ชื่อผู้จอง          บ้านพัก      วันเข้าพัก จำนวน โอน

                                     

          บ้านเอื้องคำ

 

 

          

      

 

  

               บ้านเอื้องสาย

ภาพขนาดย่อ

     
 

      

               บ้านเอื้องผึ้ง

     
     

 

               บ้านแวนด้าบูล

     

 5.  คุณ แป๊ดฯ

 

 

 

 

               บ้านลันดาโกลด์

 15-17/12/2017   2 ท่าน                         

6.  

 

       บ้านหวายเกลียวทอง

      
 

 

               บ้านหวายเกลียวเงิน

   

 โอน 

 

 

 

          

        บ้านหวายเกลียวเพชร

 

   

 โอน 

 9. คุณ วีระยุทธฯ

               ห้องพักรวม

  15-17/12/2017  

 โอน 4000