จองบ้านพัก ตะนาวศรีเทรล สวนผึ้ง TANAOSRI TRAIL 2018 (2561) & ลันดารีสอร์ท สวนผึ้ง ราชบุรี

 

 

       ชื่อผู้จอง

            บ้านพัก

   เข้าพัก

  7-9/12/18

จำนวน

      โอน

1.  คุณ วัชระพลฯ

 

 

           บ้านสุขสำราญ

                       " 

         

    

 

 2. คุณ นิติฯ

             บ้านเข็มแสด

 

 

 

 

 

          "     

 3 คุณ จุนฯ

 

 

               บ้านแคทลียา

 

 

 

          "             

4. คุณ มนตรีฯ

 

          บ้านช้างศรีสยาม

 

 

 

 

 

 

         :     

 5. คุณ กานฯ

086-5224600

 

 

 

 

              บ้านฟ้ามุ่ยฯ

 

 

 

 

       :         

  6. คุณ พลฯ

             บ้านมิกกาซ่า

 

 

 

 

 

     

  7. คุณ มนตรีฯ

              ฟาแลนนอปซีส

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   
 
             

                                                          บ้านโซล B C

        ชื่อผู้จอง          บ้านพัก                                           

วันเข้าพัก

7-8/12/18                   

จำนวน โอน

8 คุณ กานฯ                 

          บ้านเอื้องคำ

 

 

          

                                

                             

9 คุณ เบสฯ 

 

           บ้านเอื้องสาย

ภาพขนาดย่อ

   

 4000

10  คุณ พรภัตฯ

      

               บ้านเอื้องผึ้ง

 

     
11  คุณ นาฯ

 

             บ้านแวนด้าบูล

 

 

 

 

 

   

2500

 12   คุณ นาฯ

 

 

 

 

 

          บ้านลันดาโกลด์


                  

  2500

13.   คุณ ผึ้งฯ

 

 

 

 

 

       บ้านหวายเกลียวทอง

      

 14 คุณ เบสฯ

 

 

 

 

      บ้านหวายเกลียวเงิน

   

 5000

 

 

15    ว่าง

 

          

     บ้านหวายเกลียวเพชร

 

   

  

 16. คุณ คุณ พรสันต์ฯ

 

 

 

 

               ห้องพักรวม 1

     

 

                                                                  บ้านโซล D

        ชื่อผู้จอง          บ้านพัก

วันเข้าพัก

7-8/12/18

จำนวน โอน

17   คุณ สมศํกดิ์ฯ                

          บ้านพักรวม 2

 

 

          

      

 

18    ว่าง

 

          ห้องนารีเชียงดาว

 

   

  

19  คุณรีฯ

      

         ห้องนารีอินทนนท์ฯ