ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

 

808
86

การจองห้องพักประจำปี 2566 โซน A

เดือน มกราคม 2566 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1ส
คุณ อารียาฯ 500

คุณ สมรฯ

จองแล้ว คุณ จิราภรณ์ฯ2000

คุณ วริศราฯ1000

คุณ นงค์นุชฯ 2000

คุณ นงค์นุชฯ

2อ
คุณ จิราพรฯ500 คุณ ชลลดาฯ1000 คุณ ก้อยฯ1000 คุณ Joke2000 คุณ ศิริลักษณ์ฯ คุณ ศิริลักษณ์ฯ2000

คุณ ลันฯ1000

3จ
     
4อ
Traveloka          
5พ
             
6พฤ
แท็ก แท็ก6000 แท็ก แท็ก แท็ก
7ศ
 

คุณ เขมจิราฯ1000

0647942142

8ส
คุณ แพรวาฯ500

คุณ สุวรรณา1000

0865089368

เข้าพัก เข้าพัก

คุณ ณัฐณิชาฯ1000

9อ
  คุณ แอนฯ2000 คุณ แอนฯ        
10จ
           

คุณ สุจินต์ฯ1000

0819413830

11อ
     
12พ
 

คุณ สุชาติฯ1000

0862850229

         
13พฤ
 
14ศ

คุณ แท้งค์ฯ1000

0835936242

15ส
คุณ เบิรด์ฯ5000 คุณ เบิรด์ฯ 0810088556 คุณ เบิรด์ฯ คุณ เบิรด์ฯ คุณ เบิรด์ฯ คุณ เบิรด์ฯ

คุณ ไพฑูรย์ฯ1000

16อ
          คุณ Nareerat1000  
17จ
           
18อ
         
19พ
             
20พฤ
             
21ศ
     
22ส
  คุณ วรากรฯ1000/ตมอ   คุณ กนกวรรณฯ5500 Traveloka  
23อ
คุณ ยุพินฯ500     คุณ กนกวรรณฯ    
24จ
  คุณ กันนิฯ1000
25อ
             
26พ
   
27พฤ
       

   
28ศ
        คุณ กิตติกรฯ1000    
29ส

คุณ สกลภาณุฯ ตมอ 4 ตรง กบ

2000

คุณ นฐอรฯ1000

คุณ แป๋มฯ1000

0925738844

คุณ กิตติกรฯ

0819102868

เข้าพัก เข้าพัก
30อ

 

0630626374

คุณ นันธิดาฯ1000

โอน หลังปีใหม

ตรส 4 หลัง

0630626374

คุณ ปัณฐวิชญ์ฯ

2000

   
31จ
         

การจองห้องพักประจำปี 2566ซน B

เดือน มกราคม 2566 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
เอื้องคำ

2500 / 4 ท่าน

เอื้องสาย

2500 / 4 ท่าน

เอื้องผึ้ง

4500 / 7 ท่าน

แวนด้าบูล

2800 / 4 ท่าน

ลันดาโกลด์

2800 / 4 ท่าน

นารีเหลืองตรัง

1200/2 ท่าน

นารีเชียงดาว

1500/3 ท่าน

นารีอินทนนท์

1500/3 ท่าน

นารีอินทนนท์

1500 / 3 ท่าน

นารีเชียงดาว

1500 / 3 ท่าน

1ส
pakanat คุณ แหม่นฯ(กัน) คุณ จิตราภรา1500 pakanat5300

คุณ เล็กฯ1500 ส 1

pakanat Aphinya500

คุณ ปฏิภาณฯ1000

ตมอ 2kpkk

2อ
pakanat คุณ วรางคณาฯ2000 คุณ วรางคณาฯ pakanat คุณ เบนช์ฯ1000 pakanat    
3จ
           
4อ
               
5พ
               
6พฤ
แท็ก แท็ก แท็ก แท็ก แท็ก  
7ศ
   
8ส
เข้าพัก

เข้าพัก เข้าพัก เข้าพัก  

 

9อ
      8    
10จ
คุณ วันเฉลิมฯ4000    
11อ
คุณ วันเฉลิมฯ    
12พ
       
13พฤ
         
14ศ
  คุณ สิทธาฯ  
15ส
คุณ เบิรด์ฯ  

คุณ รัตนาภรณ์ฯ3000

ตรส 1

    คุณ สิทธาฯ1000

คุณ ยุภาวดีฯ1000

0866609573

คุณ ยุภาวดีฯ

0866609573

16อ
               
17จ
               
18อ
             
19พ
           
20พฤ
               
21ศ
           
22ส
Nungnink Nungnink Nungnink Nungnink 13000 Nungnink Nungnink Nungnink Nungnink
23อ
             
24จ
             
25อ
               
26พ
           
27พฤ
 

 
28ศ
               
29ส
คุณ ปรีชาฯ1000 Booking เข้าพัก เข้าพัก คุณ สกลภาณุฯ คุณ สกลภาณุฯ คุณ สกลภาณุฯ
30อ
คุณ ปรีชาฯ              
31จ
             

การจองห้องพักประจำปี 2566ซน C

เดือน มกราคม 2566 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
 
1ส
คุณ จิตติมาฯ2000 คุณ KRIENKAI1000

คุณ ศิริรัตน์ฯ1000

ตรส 1

Thunchanok

คุณ ผึ้งฯ

คุณ ชดฯ เลื่อน

โควิท

คุณ สิตานันฯ

แอร์แม่หนูดีฯ4500

คุณ Thanya 2500

คุณ สุพิชญาย์ฯ(มิค)2000

คุณ นุ่นฯ(เพ็ญนภา)

1000
2อ

คุณ กัลยาฯ2000

คุณ พิกุลฯ1000 คุณ เต้ยฯ1000   คุณ Gift/2000

คุณ ชยาภรณ์ฯ1000

คุณ พรศรีฯ1000

คุณ อรสาฯ1000

คุณ ชาลิสาฯ/1000

คุณ อิสราฯ1000

3จ
         

คุณ พจน์ฯ1500

ตมอ 3 ท่าน

 
4อ
           
5พ
             
6พฤ
  แท็ก    
7ศ
คุณ Wandee 4000 คุณ โปตั๋นฯ2000    
8ส
เข้าพัก คุณ สุกัญญาฯ1000 เข้าพัก        
9อ
คุณ พิมพ์ฯ1500       คุณ แอนฯ2000  
10จ
             
11อ
        คุณ วันเฉลิมฯ    
12พ
           
13พฤ
         
14ศ

คุณ ขไมพรฯ2000

         
15ส
คุณ Pat1800 คุณ สุนันทาฯ1000 เข้าพัก        
16อ
           
17จ
012 2012          
18อ
             
19พ
             
20พฤ
             
21ศ
          คุณ นวพรฯ500  
22ส
Nungnink คุณ ป้อมฯ1000 คุณ สุชาดาฯ1000      
23อ
  คุณ ณัฎฐพลฯ1000          
24จ
             
25อ
             
26พ
             
27พฤ
     

 
28ศ
      คุณ จันทนาฯ2000    
29ส
เข้าพัก คุณ นิษฐกานต์ฯ1000 เข้าพัก

 

 

 

คุณ พรชัยฯ2000

NB 0832565306

30อ

 

 

       
31จ