ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

808

การจองห้องพักประจำปี 2565 โซน A

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1อ

คุณ Pokin 500

0909941051

คุณ ทวนชัยฯ 2500 คุณ ทวนชัยฯ คุณ ทวนชัยฯ
2พ
คุณ วิษณีย์ฯ1500 คุณ วิษณีย์ฯ    
3พฤ
   
4ศ
โอนแล้ว500 คุณ นุกฯ1000 คุณ ยุพินฯ1000 Jitnukul5000 Jitnukul Jitnukul
5ส
  เข้าพัก คุณ ยุพินฯ เข้าพัก คุณ ณัฐภัทราฯ1000 เข้าพัก คุณ เฉลิมชาติฯ500
6อ
    คุณ ดวงตาฯ1000
7จ
   
8อ
 

 

     
9พ
    คุณ นิรมลฯ2000 คุณ นิรมลฯ  
10พฤ
    Booking        
11ศ
    Booking

คุณ ปรียานุชฯ

0850448228

คุณ ปอฯ1000

 

12ส

คุณ Pook500

0830348058

 

 

คุณ ปรียานุชฯ

คุณ ปอฯ

0656508776

คุณ รัชนาฯ

คุณ มดฯ1000

ตมอ 2/4

13อ
Tidarut   คุณ เล็กฯ800 คุณ รัชนาฯ คุณ สุชินฯ1000
14จ

15อ
   

 

 

16พ
          คุณ ก้องฯ คุณ ก้องฯ200
17พฤ
        จอง จอง จอง
18ศ
             
19ส
  คุณ ธนพงษ์ฯ1000          
20อ
             
21จ
   
22อ
   
23พ
             
24พฤ
   
25ศ
           
26 ส
          คุณ ปรีณ์นุชฯ1000
27อ
   

   
28จ
           
     
     
     

การจองห้องพักประจำปี 2565ซน B

เดือน กุมภาพันธ์ 2565( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่

นารีเหลืองตรัง

1000/ 2ท่าน

1อ
คุณ หมีฯ3000 คุณ หมีฯ   คุณ หมีฯ คุณ หมีฯ  
2พ
   
3พฤ
           
4ศ
             
5ส
คุณ ดวงหทัยฯ1000 ปั้ม   ปั้ม ปั้ม เข้าพัก   คุณ\Mamii
6อ
           
7จ
           
8อ
               
9พ
             
10พฤ
คุณ ธงชัยฯ500      
11ศ
         
12ส
คุณ หนูแอลฯ3000 คุณ หนูแอลฯ3000 คุณ หนูแอลฯ ตมอ 2      
13อ

 

คุณ เปียฯ 1500          
14จ
   
15อ
           
16จ
               
17พฤ
จอง จอง   จอง จอง      
18ศ
               
19ส
 

คุณ กุ้งฯ1000

0849071923

ต ฟ คนขับ อ ฟรี

         
20อ
           
21จ
           
22อ
       

 

     
23พ
             
24พฤ
             
25ศ
               
26ส
       

 

 
27อ
   

     
28จ
               
               
               
               

การจองห้องพักประจำปี 2564ซน C

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)

วันที่
g
1อ
   
2พ
   
3พฤ
             
4ศ
       

คุณ ยุพินฯ2000

0861713889

   
5ส
 

คุณ เสาวณีย์ฯ1000

ส 1 ม 2

อิ้งฯ

คุณ พรชัยฯ/2000

สฟ 2 0832565306

คุณ ยุพินฯ    
6อ
    คุณ เคนตะคุงฯ1500    
7จ
   
8อ
           
9พ
             
10พฤ
คุณ วงศ์สถิตย์ฯ2000 คุณ วงศ์สถิตย์ฯ อย          
11ศ
         
12ส
      คุณ Pang/2000

คุณ บุ๋มฯ2000

0811377065

   
13อ
 

 

     
14จ
         
15อ
        คุณ วาสนาฯ2000    
16พ
      คุณ มาลียฯ2000    
17พฤ
0 2012      
18ศ
             
19ส
คุณ จุฑารัตน์ฯ1500 คุณ ธนพงษ์ฯ1000          
20อ
        คุณ พัชรินทร์ฯ1000    
21จ
             
22อ
           
23พ
             
24พฤ
             
25ศ
             
26ส
คุณ สุชาดาฯ2000          
27อ
       

 
28จ