ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด สวนผึ้ง ราชบุรี ที่พัก รีสอร์ท

808

การจองห้องพักประจำปี 2563 โซน A

เดือน มิถุนายน 2563 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1จ
   
2อ
   
3พ
     
4พฤ
           
5ศ
             
6ส
             
7อ
   
8จ
       
9อ
           
10พ
           
11พฤ
     
12ศ
       
13ส
คุณ ฐิตาภาฯ1000 คุณ สมโชคฯ คุณ สมโชคฯ2000   คุณ อั้นฯ4000 คุณ อั้นฯ คุณ อุ๊ฯ5000
14อ

คุณ โอภาสฯ

15จ
16อ
คุณ รมย์ฯ500 คุณ รมย์ฯ1000          
17พ
             
18พฤ
      คุณ พรทิพย์ฯ1500 คุณ โปร่งฯ3000 คุณ โปร่งฯ คุณ โปร่งฯ
19ศ
คุณ Pim1000       คุณ เด่นฯ  
20ส
คุณ หนึ่งฯ1500

คุณ ปลาฯ1000

คุณ ยุ้ยฯ1000   คุณ Birdy1000 คุณ เด่นฯ1500 คุณ กุ้งนางฯ1000
21อ
   
22จ
   
23อ
  คุณ นวลฯ คุณ นวลฯ2000       คุณ แก้วฯ1000
24พ
   
25พฤ
  Giftz/2000 Giftz/        
26ศ
  คุณ ลลิตาฯ2000 คุณ ลลิตาฯ 2000 คุณ ปลื้มฯ1800 คุณ ภัทร์สิรีย์ฯ1000 คุณ อาริตาฯ2000 คุณ อาริตาฯ
27ส
  คุณ ลลิตาฯ คุณ ลลิตาฯ คุณ ศิริทิพย์ฯ2000

จองแล้ว

JAN JAN/ตอ 2

3000

Pearl/1500/เต้นท์ ญ

ฝั่งตรงข้าม

28อ
             
29จ
   
30อ
    O :::2400
     

การจองห้องพักประจำปี 2563ซน B

เดือน มิถุนายน 2563 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
1จ
         
2อ
         
3พ
         
4พฤ
           
5ศ
             
6ส
       
7อ
8จ
           
9อ
         
10พ
   
11พฤ
12ศ
     
13ส
คุณ อ๊ฯ คุณ อ๊ฯ คุณ ฐิตาภาฯ1000 คุณ ฐิตาภาฯ คุณ อ๊ฯ คุณ ฐิตาภาฯ
14อ
 
15จ
         
16อ
             
17พ
             
18พฤ
      คุณ โปร่งฯ คุณ โปร่งฯ    
19ศ
         
20ส
  คุณ ต่ายฯ1000       คุณ หนึ่งฯ  
21อ
         
22จ
             
23อ
           
24พ
           
25พฤ
             
26ศ
      คุ  
27ส
คุณ ตุ้ยฯ500 Prayut1000 คุณ อรรถพลฯ2000 ลูกชุบ5000

ลูกชุบ

คุณ น้ำพุฯ500 คุณ RUNG600
28อ
             
29จ
             
30อ
             
             

การจองห้องพักประจำปี 2563ซน C

เดือน มิถุนายน 2563 ( ดูแบบบ้านพักที่ว่าง คลิกที่ชื่อบ้านหรือเมนูบ้านด้านล่าง)
วันที่
 
1จ
             
2อ
             
3พ
             
4พฤ
             
5ศ
             
6ส
           
7อ
   
8จ
             
9อ
             
10พ
             
11พฤ
         
12ศ
คุณ โอภาสฯ     คุณ จารุวรรณฯ1500    
13ส
BOOKING คุณ วิทยาฯ1500 ครูฟางฯ1000 คุณ โรจนาฯ1500 บอย/อย2000    
14อ
         
15จ
             
16อ
      คุณ รมย์ฯ1000    
17พ
012 2012          
18พฤ
             
19ศ
             
20ส
คุณ ชูชาติฯ คุณ ชูชาติฯ5400     คุณ กาญจนาฯ2000    
21อ
คุณ ตู่ฯ2000     Nattha4000 Natthaอิสลาม    
22จ
           
23อ
             
24พ
             
25พฤ
             
26ศ
      Booking/Agoda คุณ หน่อยฯ2000    
27ส
จองแล้ว MAX1500 ส 1 จอง  

คณะ นครศรีธรรมราช1500

 
28อ
         
29จ
        คุณ อุ้มฯ น.ส.สุขใจฯ    
30อ