ลันดารีสอร์ท ที่พักริมน้ำ โรงแรมสวนผึ้ง กางเต็นท์สวนผึ้ง เที่ยวสวนผึ้ง ที่พักใกล้น้ำตกเก้าโจน สวนผึ้ง ราชบุรี

landaresort

 

ตารางจองห้องพัก เดือน มกราคม 2566

สนใจเข้าพักเดือนไหน คลิก ที่ชื่อเดือนนั้น

zonea

  ดูแบบห้องพัก คลิกที่ภาพห้องพัก หรือจองห้องพัก คลิก ที่ชื่อห้องพัก

วันที่
1500/2ท่าน
3000/6ท่าน
3000/6ท่าน
4500/6ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
3000/3ท่าน
1อา
คุณสราวุธ1000 K ณัฐนันท์ฯ1000 K ทวีศักดิ์ฯ1000 K เจี๊ยบฯ2000 K Thitirat/2000 K นิติธรฯ1500 K อัจฉราฯ2000
0619837771 062 4816265 061 473344 0891167491 Line ส1 FACE 081 9715788
2จ
  AOM AOM AOM AOM AOM AOM
  แซท แซท แซท แซท แซท แซท
3อ
  AOM AOM AOM AOM AOM AOM
  แซท แซท แซท แซท แซท แซท
4พ
          thani1000 thani/ส1
          094 4013366 094 4013366
5พฤ
             
             
6ศ พิมจันฯ3000     พิมจันฯ      
061 5956369   061 5956369      
7ส
  โอน 3000 K อาทิตย์     เข้าพัก K ชุ กฤษดาฯ
    097 2219094        
8อา
             
             
9จ
             
             
10อ
             
             
11พ
             
             
12พฤ
             
             
13ศ K นิชาพิมพ์ฯ K นิชาพิมพ์ฯ          
092 2613144 5000        
14ส
K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ
      ส 1      
15อา K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ
             
16จ
K ประจักร์ฯ500 อิสลาม       โอนแล้ว 2500 โอนแล้ว โอนแล้ว
089 6794779            
17อ
             
             
18พ
             
             
19พฤ
             
             
20ศ              
             
21ส
k ชฎามาศฯ500 K พรชนกฯ2000 K พรชนกฯ K ภูไทฯ 2000 ส 3 K ภูไทฯ 1000   K แพทฯ3000
065 0712521 062 4024646 062 4024646 ส 1 092 2941587 092 294158   084 9969297
22อา       K แตงโมฯ2000      
             
23จ
             
             
24อ
รร ระยอง K แจง   รร ระยอง   K พัชรีฯ2000 K พัชรีฯ
             
25พ
  แจง     K คุณ ทิพย์ฯ6000 K คุณ ทิพย์ฯ K คุณ ทิพย์ฯ
        087 8393979 087 8393979 087 8393979
26พฤ
  แจง          
             
27ศ
             
28ส
Pompom
Pompom5000
Pompom
Ben88 1000
K จิม ตชด
K นันธิกาฯ2000
K นันธิกาฯ ส 1
  อาหารเย็น FACE ตาราโอเกะ 095 3432753   081 9759983 081 9759983
29อา
 
 
 
             
30จ
             
             
31อ
 
 
 
             
zonea
วันที่
2500/4ท่าน
2500/4ท่าน
4500/7ท่าน
2800/4ท่าน
2800/4ท่าน
1อา
AMM K ศศิธรฯ1000 คุณภัทรวดี K ทิวาฯ1000 K หทัยฯ1000
T 9 T10 ตรส 081 4359587 0925195362 080 9909164 092 2560160
2จ
AOM AOM AOM AOM AOM
แซท แซท แซท แซท แซท
3อ
AOM AOM AOM AOM AOM
แซท แซท แซท แซท แซท
4พ
         
         
5พฤ
         
         
6ศ          
         
7ส
K อาทิตย์1000       โอน 1000
097 2219094        
8อา
         
         
9จ
         
         
10อ
         
         
11พ
 
         
12พฤ
 
         
13ศ  
         
14ส
K สิรินทร์ธรฯ ส 1
K สิรินทร์ธรฯ ส 1
K สิรินทร์ธรฯ ส 1
K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ
         
15อา K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ
         
16จ
 
         
17อ
         
         
18พ
 
         
19พฤ
         
         
20ศ          
         
21ส
K ชัยชาญฯ1000 K น้อง2000 K แพทฯ K น้อง K น้อง
063 9243147 095 5498289 084 9969297 095 5498289 095 5498289
22อา          
         
23จ
         
       
24อ
รร ศิลาฯ3000 รร ศิลาฯ      
         
25พ
รร ศิลาฯ รร ศิลาฯ      
         
26พฤ
รร ศิลาฯ รร ศิลาฯ      
         
27ศ K บุญนภัสฯ1000   Booking  
081 4115151      
28ส
Pompom
K เปิ้ลฯ1800
K เปิ้ลฯ1800
K กาญจนาฯ2000
K กาญจนาฯ
  094 6543388 094 6543388 094 2891156 094 2891156
29อา          
         
30จ          
         
31อ          
         
zonea
วันที่
5000/7ท่าน
3000/4ท่าน
3000/4ท่าน
1200/2ท่าน
1500/3ท่าน
1500/3ท่าน
4500/10ท่าน
4500/12ท่าน
1อา
K อัจฉราฯ
คุณชนิกัณดา
K พรพรรณฯ1500
K สำราญฯ1000
K สำราญฯ
K วิมานฯ500
K Natthaya2000
K น้ำผึ้ง4500
081 9715788
0619954441
081 8521423 ส2
081 7013206
094 3232069
Line
087 1954098
092 4844021
2จ
AOM
K จิรวรรณ์ฯ
K จิรวรรณ์ฯ2000
แซท
Face
Face
3อ
AOM
แซท
4พ
 
     
5พฤ
     
     
6ศ
7ส
K ปุ๋ยฯ2000
Kขาว
Kขาว2000
K NID2000
094 8262969
081 1323955
081 1323955
082 6199551
8อา
9จ
10อ
             
             
11พ
             
             
12พฤ
             
             
13ศ
        K นิชาพิมพ์ฯ K นิชาพิมพ์ฯ K นิชาพิมพ์ฯ
        092 2613144 092 2613144 092 2613144
14ส
K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K นฤมลฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ Kนฤมลฯ2000 ส2 K สิรินทร์ธรฯ
    084 6693016     084 6693016  
15อา
K สิรินทร์ธรฯ
K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ K สิรินทร์ธรฯ
             
16จ
             
             
17อ
             
             
18พ
             
             
19พฤ
             
             
20ศ
             
             
21ส
K กล่วยฯ 2000
K ณิรินทร์ฯ1000
K กล่วยฯ
K พรชนกฯ
K พรชนกฯ
K สังวาลย์ฯ2000
K รัชนีฯ2000
098 9863655
062 6615453
098 9863655
062 4024646
062 4024646
085 5078242
065 5103581
22อา
23จ
24อ
รร ศิลาฯ
รร ระยอง
รร ระยอง
K แจง
K แจง
25พ
Tiida500
K จอย 1000
รร ศิลาฯ
0960656252
26พฤ
K จอย
K จอย
รร ศิลาฯ
รร วัดพนัญเชิงฯ
27ศ
รร วัดพนัญเชิงฯ
28ส
K บุ๋มบิ้มฯ1500
K สภาพรฯ1000
K อลงกรณ์ฯ1000
Pompom
K จิม ตชด
K ปลายฝนฯ500
K ปิยธิดาฯ 2000
Pompom
089 9446650
064 5519409
ตมอ 1 อ 1
082 3051863
089 6799618
29อา
               
30จ
               
               
31อ
               

วันที่จอง
ชื่อห้องพัก
ชื่อผู้จอง
เลื่อนวันเข้าพัก (วันที่)
เบอร์โทรศัพท์
1
    K กณิกนันต์ฯ2000  
083 9930508
2
         
3
         
4
         
5
         

โทร.092 2642489

Home

ลันดารีสอร์ท แอนด์ ออร์คิด อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ